Endelig mer konkurranse på wireskjæring i det norske markedet

Estiske TROSS etablerer seg nå i Norge og tar med seg sin høye kompetanse, sine over 20 års erfaring, noen av sine medarbeidere og deler av maskinparken. Med erfaring fra flere land i Europa, tilbyr de nå sine tjenester over hele Norge. Endelig blir det mer konkurranse i det norske markedet!

tross1.jpg

Wireskjæring er en rask, nøyaktig, vibrasjonsfri, stille, tørr og støvfri måte å bearbeide betong, metall og fjell på. Åpninger med rette vinkler for dører og vinduer, sirkelrunde åpninger med diameter opp til 5 meter, borehull på inntil 2000 meter i en hvilken som helst retning, tunnelåpninger osv. TROSS utfører også wireskjæring i vann og sjø helt ned på 20 meters dyp.
TROSS påstår at alt er mulig, og de garanterer å gjennomføre ethvert prosjekt på en profesjonell og kostnadseffektiv måte. Så vurdér dem på ditt neste prosjekt! Send en forespørsel til post@stepstep.no, så er du i gang.

tross2.jpg

Norsk representant
StepStep representerer en rekke baltiske alternativer gjennom hele byggeprosessen – fra arkitekter, ingeniører og leverandører av huselementer/-moduler og annet byggemateriell, til underentreprenører innenfor en rekke fag, produsenter/installatører av løsninger i stål/alu og tilbydere av tekniske tjenester som ventilasjon, rør, V/A, «no dig» og elektrisk. Vi har egne ansatte både i Norge og i Estland.

Se www.stepstep.no.
Alle formelle saker som f. eks. søknader om Sentral godkjenning, StartBank, innberetninger til myndighetene, bestilling av ID-kort samt praktiske forhold som boliger osv., ordnes i samarbeid med våre partnere. Lønns- og arbeidsforhold følger selvfølgelig gjeldende norske regler.