For entreprenører og eiendomsutviklere

Det kan være en viss risiko ved å handle med utlandet. Derfor skal du bruke de leverandørene som StepStep anbefaler. Vi kjenner de baltiske land. Vi har vårt kontor der (Tallinn). Vi har pre-kvalifisert virksomhetene ved å besøke dem, snakke med ledelsen, sjekke deres HMS-fokus osv. Og vi vet at de er motiverte for å lykkes i det norske markedet!
StepStep bidrar for at du som kunde, og de som leverandør, skal få til et godt og langsiktig samarbeid: Godkjenninger/sertifikater de trenger i Norge. Oversettelser av prosjektbeskrivelser og andre dokumenter. Innføring i norske lover og regler. Formelle spørsmål. Praktiske utfordringer som f.eks å skaffe boliger og avtaler med lokale leverandører. Og mye, mye mer. Dermed skal leverandørene kjenne til norske ønsker og krav fra dag én. Og samarbeidet med deg skal gå nærmest som om du handler med norske leverandører som holder til «next door».

Vil du vite mer?

Kontakt oss: post@stepstep.no eller 905 86 963