StepSteps personvernerklæring    

Gjennom abonnement på Norge Bygges, deltakelse på Bygg Reis Deg, bedrifters hjemmesider, kontakter gjennom e-postmeldinger, telefonhenvendelser og møter, får vi tilgang til noen opplysninger om enkelte ansatte i eiendoms- og bygge-/anleggsbransjen. Vi registrerer maksimalt følgende fakta:

  • Virksomhetens bransje (arkitekt, eiendomsutvikler, entreprenør, konsulent, offentlig osv.)
  • Virksomhetens navn
  • Virksomhetens postnummer
  • Personens navn
  • Personens e-postadresse
  • Personens telefonnummer
  • Personens stilling (arkitekt, prosjektleder, daglig leder osv.)
  • Dato for når informasjonen ble registrert

Hva er personopplysninger?
Personopplysninger i vår sammenheng er kun informasjon som kan knyttes til personens arbeid (se over), ingen, verken personlige og/eller sensitive, opplysninger ut over dette.

Hvilke regler gjelder for håndtering av personopplysninger?
StepStep OÜ er ansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles inn.
Vi følger personopplysningsloven i behandlingen av opplysningene.

Hvor lagres informasjonen?
Informasjonen lagres kun i vår egen, unike database.

Hva brukes informasjonen til?
Informasjonen brukes kun til utsendelse av egne nyhetsbrev om Estland, Latvia og Litauen og om baltiske selskapers produkter/tjenester som er relevante for eiendoms- og bygge-/anleggsbransjen.

Deles informasjonen med andre?
Nei, informasjonen brukes kun av StepStep.

Sletting av opplysninger
Vi har rutiner for sletting, primært ved at programvareleverandøren for våre nyhetsbrev, Sendinblue, har lagt inn funksjoner som gjør at de som melder seg av våre nyhetsbrev, automatisk kommer på en «blacklist» over e-postadresser som nyhetsbrevene ikke skal sendes til i framtiden. I tillegg utfører vi selv oppdateringer og manuelle slettinger.
Personer som ønsker å vite hvilke opplysninger vi har om vedkommende eller ønsker å bli slettet, kan til enhver tid også sende en e-post (post@stepstep.no) eller ringe (905 86 963) på dagtid.

Barns personvern
Det er ikke ønskelig å samle inn eller på annen måte behandle opplysninger om barn under 16 år. Foresatte kan kontakte oss som angitt nedenfor.