Rekkverk, trapper og andre smedarbeider hvor finishen er over forventningene

Baltikum har alltid vært dyktige på smedarbeider. Og rimelige.
At kvaliteten er høy, er en selvfølge. Mange ganger har vi i tillegg fått tilbakemeldinger om at finishen på smedarbeider fra Estland, Latvia og Litauen er finere enn vi gjerne er vant med fra vestlige leverandører. Hvorfor? Både fordi det er reelle og stolte håndverkere som utfører arbeidene og fordi leverandørenes kalkyler ikke ødelegges om det brukes et kvarter mer på et produkt.
Hva betyr det for deg? Høyere kvalitet på prosjektet og mer fornøyde kunder!

metalworks1.jpg

Rekkverk med eller uten glass. Med eller uten håndløpere. For balkonger eller trappeløp. Innvendige trapper. Utvendige trapper, gangveier og rømningsveier. Bærebjelker. Små konstruksjoner. Store konstruksjoner. Med montering, eller uten.
StepStep har oversikten og vet hva den enkelte leverandøren er best på og hvem som bør utfordres til å gi pris basert på beskrivelser, kvantum, leveringstid og andre krav. CE-merking, dokumentasjon og garantiordninger er som du er vant med. Når du også kan sende din prisforespørsel på norsk eller engelsk, har du vel ingenting å tape på å be om et tilbud?

metalworks2.jpg


Norsk representant

StepStep representerer en rekke baltiske alternativer gjennom hele byggeprosessen – fra arkitekter, ingeniører og leverandører av huselementer/-moduler og annet byggemateriell, til underentreprenører innenfor en rekke fag, produsenter/installatører av løsninger i stål/alu og tilbydere av tekniske tjenester som ventilasjon, rør, V/A, «no dig», wireskjæring og elektro. Vi har egne ansatte både i Norge og i Estland. Kommunikasjon, prosjektledelse og HMS-fokus har høyeste prioritet.
Alle formelle saker som f. eks. søknader om Sentral godkjenning, StartBank-sertifisering, innberetninger til myndigheter, bestilling av ID-kort samt praktiske forhold som boliger osv., ordnes i samarbeid med våre partnere. Lønns- og arbeidsforhold følger selvfølgelig gjeldende norske regler.