Ståldører, industriporter osv.? Kjøp direkte fra produsent! Be om tilbud!

Våre baltiske samarbeidspartnere har de sertifikatene du trenger i Norge, enten det gjelder lyd, brann eller andre kvalitetskrav. Derfor er det egentlig ingen forskjell på å handle fra øst eller fra Norge. Bortsett fra to ting: Fleksibiliteten om du skal ha litt spesielle løsninger, og prisen om du skal ha mer enn én dør.
Maskinparken er moderne med det nyeste innenfor cnc-maskiner, lasersveising osv. Råvarene kommer fra anerkjente europeiske leverandører. Medarbeiderne har høy kompetanse. Garantiene de samme.

metals pic 5.jpg

Hva trenger du til prosjektet ditt? Stål-/branndører? Ståldører med glass – eller uten? Med Assa, Abloy, Cisa eller andre låser? Skyvedører? Lasteramper? Industriporter? Garasje-/leddporter? Eller noe annet?
Kanskje du i første omgang trenger gode råd? Våre partnere kan sitt fag og forholder seg til norske krav.
metals pic 3.jpg

Norsk representant

StepStep representerer en rekke baltiske alternativer gjennom hele byggeprosessen – fra arkitekter, ingeniører og leverandører av huselementer/-moduler og annet byggemateriell, til underentreprenører innenfor en rekke fag, produsenter/installatører av løsninger i stål/alu og tilbydere av tekniske tjenester som ventilasjon, rør, V/A, «no dig» og elektrisk. Vi har egne ansatte både i Norge og i Estland.
Se www.stepstep.no.
Alle formelle saker som f. eks. søknader om Sentral Godkjenning, StartBank, innberetninger til myndighetene, bestilling av ID-kort samt praktiske forhold som boliger osv., ordnes i samarbeid med våre partnere. Lønns- og arbeidsforhold følger selvfølgelig gjeldende norske regler.