Vi har erfarne tømrerteam fra Estland – Step Step


Looking for contractors for your next carpentry project? Go read our latest newsletter (in Norwegian) http://www.stepstep.no/erfarne-tomrerteam-estland/

Vi har erfarne tømrerteam fra Estland – Step Step

Faglige kunnskaper er selvsagt. Erfaring er viktig. Kjennskap til norske standarder og krav likeså. Har de jobbet i Norge, er det en klar fordel. Snakker de godt engelsk og er kjent med norske faguttrykk, går alt så mye bedre. Prioriterer de også prosjektledelse, ligger alt vel til rette for et ve…


Original Facebook link